Framtidens redovisning - lär dig behärska och implementera Intergrated Reporting-ramverket

Eventet är inte tillgängligt.