Vikten av ordning och reda i ditt bolag

Vikten av ordning och reda i ditt bolag

Onsdag, 7 mars 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Ordning och reda på ekonomiarbetet är en grund för tillväxt. Här får du veta vad ditt bolag är skyldigt att rapportera till olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Bolagsverket och SCB samt till medarbetare. Vi går också igenom vad som gäller vid digital hantering av bokföringsmaterial. Vad säger lagstiftaren, hur länge måste du spara bokföring och andra handlingar kopplade till bolaget? Vem bär ansvaret om något blir fel? Du får också veta hur du hanterar förfrågningar från myndigheter och tecknar avtal med samarbetspartner och leverantörer. Du får även exempel på anpassning av bolagets rapportering efter mottagare. 

Varmt välkommen!

Föreläsare

Jonna Forsell, redovisningskonsult och Tobias Bjarneborg, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
5 mars

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela