Vad ska du tänka på vid en utlandsflytt?

Vad ska du tänka på vid en utlandsflytt?

Måndag, 25 mars 2019 klockan 08:30

Grant Thornton, Djäknegatan 2, Malmö

På seminariet gör vi dig uppmärksam på vilka skattekonsekvenser som uppkommer avseende tjänstepensioner och så kallade bolagsvärden i samband med en utlandsflytt. Begreppen obegränsad respektive begränsad skattskyldighet exemplifieras. Hänvisning sker till såväl lagtext som vägledande rättspraxis. Vid seminariet redogörs skattekonsekvenserna för ett antal vanligen förekommande länder såsom bland annat Portugal och Spanien. Seminariet vänder sig till såväl dig som är tjänsteman med tjänstepensioner som dig som är entreprenör och äger aktier i fåmansföretag.

Varmt välkommen!

Vår expert
Stefan Thomsson, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 08.00.

Sista anmälningsdag
23 mars

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela