Vad ska du tänka på vid en utlandsflytt?

Vad ska du tänka på vid en utlandsflytt?

Måndag, 5 mars 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

På seminariet gör vi dig uppmärksam på vilka skattekonsekvenser som uppkommer avseende tjänstepensioner och s.k. bolagsvärden i samband med en utlandsflytt. Begreppen obegränsad respektive begränsad skattskyldighet exemplifieras. Hänvisning sker till såväl lagtext som vägledande rättspraxis. Vid seminariet redogörs för skattekonsekvenserna för ett antal vanligen förekommande länder såsom bl.a. Portugal och Spanien. Seminariet vänder sig till såväl dig som är tjänsteman med tjänstepensioner som dig som är entreprenör och äger aktier i fåmansföretag.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Stefan Thomsson, auktoriserad skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
3 mars

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela