Vad händer rent praktiskt när en olycka inträffar på arbetsplatsen?

Eventet är inte tillgängligt.