Vad hände med förslaget till nya 3:12-regler?

Eventet är inte tillgängligt.