Vad du som ägare till ditt bolag bör veta om ekonomi

Vad du som ägare till ditt bolag bör veta om ekonomi

Onsdag, 27 mars 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Som delägare i ett bolag är det viktigt att kunna förstå ekonomi ur ett ägarperspektiv. Vad utläser du egentligen ur en årsredovisning, vad står nyckeltalen för och hur vet du att du har rätt nyckeltal? Vilken information har du rätt till som ägare? För att företaget ska utvecklas enligt plan krävs en struktur av ägare, styrelse och företagsledning. Vi går igenom hur du som ägare med ett tydligt ägardirektiv skapar rätt styrningsmodell för styrelse och ledning. Efter seminariet kommer du att känna dig tillräckligt insatt i ekonomiska termer, utläsa en årsredovisning samt rapportering som du som ägare kan få ta del av och ha en övergripande bild av ditt ansvar som ägare. 

Varmt välkommen!

Föreläsare
Monika Lindberg, redovisningskonsult och Helena von der Esch, affärsrådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
25 mars

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Få kvar
Kostnadsfritt

Dela