Vad du som ägare till ditt bolag bör veta om ekonomi

Vad du som ägare till ditt bolag bör veta om ekonomi

Tisdag, 12 juni 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Vattengränden 2, Norrköping

Som delägare i ett bolag är det viktigt att kunna förstå ekonomi ur ett ägarperspektiv. Vad kan du utläsa ur en årsredovisning, vad står nyckeltalen för? Vi går igenom vilket ansvar och vilken rätt du som ägare har till information. Vi går även igenom det komplexa i att vara ägare och samtidigt leda ett företag, och vad som händer när man börjar ta in externa personer i verksamheten och styrelsen.  Efter seminariet är du mer insatt i ekonomiska termer, kan se trender och utläsa en årsredovisning.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Magnus Bertius, auktoriserad redovisningskonsult och Mats Rosenqvist, auktoriserad affärsrådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
10 juni

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela