Vad behöver du som styrelseledamot kunna om ekonomi?

Vad behöver du som styrelseledamot kunna om ekonomi?

Fredag, 8 februari 2019 klockan 11:30

Grant Thornton, Östra Torggatan 6, Karlstad

Under dagens seminarium får du en genomgång i hur redovisningen kan hjälpa till att styra verksamheten. Vi går igenom nyckeltalsanalys, likviditetsplanering och rapportering samt ekonomisk uppföljning för icke-ekonomer. Hur skiljer sig rapportering åt till olika styrorgan i bolaget?  Med dig härifrån får du även kunskap om hur du arbetar med affärsplan, budget, prognos och rullande tolvmånadersrapportering på ett effektivt sätt.

Du får även en introduktion till hur ägare och styrelse kan arbeta strukturerat för att tydliggöra mål och strategier och i förlängningen att rapporteringen innehåller rätt mätvärden.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Lunch serveras i samband med seminariet.

Sista anmälningsdag
6 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela