Skattefrågor för ideella organisationer

Skattefrågor för ideella organisationer

Måndag, 28 maj 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Vattengränden 2, Norrköping

Välkommen till ett skatteseminarium för dig som arbetar med ekonomi, sitter i styrelsen eller på annat sätt är engagerad i dessa frågor inom ideell sektor. Vilka organisationer är allmännyttiga? Vad krävs för inskränkt skattskyldighet och vad innebär det? Hur ska skattepliktig verksamhet hanteras i inskränkt skattskyldiga organisationer? Vi går igenom grundläggande inkomstskatt och moms samt aktuella nyheter för ideell sektor.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Tomas Rosenqvist och Annika Nordqvist,  auktoriserade skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
23 maj

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Få kvar
Kostnadsfritt

Dela