Skattefrågor för ideella föreningar som äger bolag

Skattefrågor för ideella föreningar som äger bolag

Tisdag, 23 januari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Östra Hamnsgatan 26, Göteborg

Här får du som arbetar med ekonomi inom ideell sektor en genomgång av de skattefrågor du bör tänka på när en förening äger andelar i ett bolag (helt eller andelar). Bland annat får du en inblick i transaktioner mellan föreningen och bolaget samt fördelning av kostnader mellan dessa.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Andreas Blomstrand, Sofia Andersson och Matilda Eriksson, skatterådgivare, Grant Thornton

Förtäring

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
19 januari

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela