Seminarieserie (vd) del 2: Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?

Seminarieserie (vd) del 2: Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?

Onsdag, 6 februari 2019 klockan 11:30

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Välkommen till en serie kostnadsfria seminarier om hur man lyckas som vd i ägarledda företag.

Seminarierna vänder sig till dig som är vd eller har ambitionen att bli vd i ett ägarlett företag. Innehållet i seminarierna vänder sig även till dig som är styrelseordförande eller operativ ägare och som därigenom har en nära samverkan med företagets vd.

Ägarledda företag är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. I takt med att företaget växer och utvecklas ökar kraven på ett mer strukturerat ledarskap. Då är det vanligt att ägarna bestämmer sig för att rekrytera en extern vd, som på heltid kan ägna sig åt att leda verksamheten.

Den förändring som detta innebär underskattas ofta både av ägarna och av den nya vd:n. Båda parterna står inför för dem nya uppgifter – att rekrytera en extern vd respektive att vara den första externa vd:n i ett ägarlett företag. Att definiera rollerna och fördela ansvaret mellan den operativa ledningen, styrelsen och ägarna samt att tydliggöra förväntningarna på varandra är några viktiga frågor att lösa.

Ett sätt att förbereda sig är att ta del av andras erfarenheter och därmed öka medvetenheten om de utmaningar som väntar. Ett framgångsrikt vd-arbete kan endast uppnås när ägare, styrelse och vd har en väl fungerande samverkan och att en tydlig ansvarsfördelning finns mellan dessa olika roller. Detta är utgångspunkten för denna seminarieserie.

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot eller vd kommer du att få många bra tips och råd under seminarierna. Dessutom får du chansen att utbyta erfarenheter med andra deltagare och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

Under den andra föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om hur en bra vd-agenda i ett ägarlett företag ser ut.

  • Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och styrelse?
  • Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?Hur påverkar styrelsearbetet vd:s agenda?
  • Hur hanterar vd relationen till ägarna?
  • Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
  • Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
  • Vilka är de vanligaste "vd-fällorna"?

Varmt välkommen!

Föreläsare
Mattias Nordin och Hans Ahlstrand, affärsrådgivare, Grant Thornton 

Lunch serveras i samband med seminariet som startar 11.30

Sista anmälningsdag
4 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela