Seminarieserie (Styrelsearbete) del 3: Vilket ansvar har styrelsen?

Eventet är inte tillgängligt.