Seminarieserie (Styrelsearbete) del 3: Hur bedrivs styrelsens strategiarbete?

Seminarieserie (Styrelsearbete) del 3: Hur bedrivs styrelsens strategiarbete?

Onsdag, 17 januari 2018 klockan 11:30

Grant Thornton, Kungsgatan 6, Örebro

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag? Kom igång och effektivisera det med hjälp av vår seminarieserie i vår.

Välkommen till en serie kostnadsfria lunchseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete.

Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd på seminarierna. Dessutom kommer du att träffa många andra företagare och styrelseledamöter, som du kan utbyta erfarenheter med och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

Välj det eller de tillfällen som du känner passar in bäst på dina behov. Deltar du vid alla tre seminarietillfällena får du ett kursintyg.

Under den tredje föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om hur man bedriver strategiarbetet i styrelsen effektivt.
 

  • Hur drivs ett framgångsrikt strategiarbete?
  • Hur fördelas strategiarbetet mellan styrelse och vd?
  • Hur beaktas ägarnas intentioner i strategiarbetet?


Varmt välkommen!

Föreläsare

Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Lunch serveras i samband med seminariet

Sista anmälningsdag
15 januari

I samarbete med
Styrelseakademien Örebro

 

Bokningstyp Antal
Kostnadsfritt
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela