Seminarieserie (Styrelsearbete) del 2: Vilket ansvar har styrelsen?

Eventet är inte tillgängligt.