Seminarieserie (Styrelsearbete) del 2: Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete?

Seminarieserie (Styrelsearbete) del 2: Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete?

Onsdag, 23 maj 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Slottsgatan 27, Västerås

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag? Kom igång och effektivisera det med hjälp av vår seminarieserie i vår.

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig med ledande befattning som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete.

Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd på seminarierna. Dessutom kommer du att träffa många andra företagare och styrelseledamöter, som du kan utbyta erfarenheter med och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

Välj det eller de tillfällen som du känner passar in bäst på dina behov. Deltar du vid alla tre seminarietillfällena får du ett kursintyg.

Under den andra föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om hur man bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete.

• Vilka av de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ägarledda företag?
• Hur organiseras styrelsearbetet?
• Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
• Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?
• Hur hanteras ägarfrågorna?

Varmt välkommen!

Föreläsare
Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
21 maj

I samarbete med
Styrelseakademien

Bokningstyp Antal
Kostnadsfritt
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela