Seminarieserie (Styrelsearbete) del 2: Framgångsrikt styrelsearbete, ordförandens ledarskap samt hållbarhetsarbete

Seminarieserie (Styrelsearbete) del 2: Framgångsrikt styrelsearbete, ordförandens ledarskap samt hållbarhetsarbete

Onsdag, 20 februari 2019 klockan 07:30

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag? Kom igång och effektivisera det med hjälp av vår seminarieserie i vår.

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig med en ledande befattning som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete. Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd under seminarierna där vi blandar fakta med case från verkligheten. Dessutom kommer vi vid varje tillfälle ha med externa föreläsare med praktisk erfarenhet av styrelsearbete i ägarledda företag. Ta också chansen att träffa många andra företagare och styrelseledamöter, som du kan utbyta erfarenheter med och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

Under den andra föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om hur man bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete och hur man jobbar med hållbarhet.

  • Vilka av de viktigaste förutsättningarna för styrelsearbete i ägarledda företag?
  • Hur organiseras styrelsearbetet?
  • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
  • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?
  • Hur hanteras ägarfrågorna?

Varmt välkommen!

Program
07.30-08.00 – frukost
08.00-09.30 – seminarium
09.30-10.00 – frågestund (frivillig)

Föreläsare
Gästföreläsare Ankie Hvittfeldt, styrelseordförande, Wikström AB samt Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
18 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela