Seminarieserie (Styrelsearbete) del 1: Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Eventet är inte tillgängligt.