Seminarieserie (Styrelsearbete) del 1: Vilken nytta kan du ha av en styrelse i ditt företag?

Seminarieserie (Styrelsearbete) del 1: Vilken nytta kan du ha av en styrelse i ditt företag?

Fredag, 26 januari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag?

Välkommen till en serie frukostseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete.

Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen? Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd på seminarierna. Välj det eller de tillfällen som du känner passar in bäst på dina behov, deltar du vid alla fyra seminarietillfällena får du ett kursintyg.

På det första seminariet går vi igenom det formella ramverket för styrelse- och ägare i ett aktiebolag, olika alternativ för att tillföra extern kompetens till ett ägarlett företag samt det formella ansvaret som en styrelse har.

  • Vad är styrelsens roll?
  • Vad kan en styrelse tillföra verksamheten?
  • Vilka krav ställer en styrelse på dig och din verksamhet?
  • När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget?
  • Finns det något alternativ till en styrelse?
  • Vilka lagar och regler omfattar styrelsens arbete?
  • Vilka krav ställer Aktiebolagslagen på styrelsearbetet?
  • Hur begränsar du risken för personligt ansvar?
  • Vad innebär god sed i styrelserummet?
  • Styrelseförsäkring vad är det?

Varmt välkommen!

Föreläsare

Satish Sen, Kaleidoscope och Maria Svantesson, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30

Sista anmälningsdag
24 januari

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela