Seminarieserie (familjeföretag) del 1: Äga och leda i familjeföretag

Seminarieserie (familjeföretag) del 1: Äga och leda i familjeföretag

Torsdag, 14 februari 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Välkommen till en kostnadsfri seminarieserie för dig som äger och driver ett familjeföretag. Under dessa tillfällen får du en unik möjlighet att få ny kunskap och insikter som får ditt företag att växa och utvecklas.

Mer än hälften av alla privatägda företag i världen ägs av familjer i början på ägarresan. Möjligheterna och fördelarna med den här formen av ägande är många, vilket detta seminarium kommer att visa både mot bakgrund av internationell forskning och relevanta case. Utmaningar behöver inte stå i vägen för framgångsrikt ägande och hög tillväxt i företagen. Däremot ställer familjeföretagets ägarform genom sin långsiktiga horisont andra krav på planering på ägarnivå, styrelsenivå och ledningsnivå. Seminariet går noggrant igenom alla nivåer genom en beskrivning av Ägardirektivets fördelar för att tala sig samman som ägare för framtidens krav och förväntningar. Deltagarna får inspiration till fortsatt ägande och idéer för hur man som ägare i ett familjeföretag behöver strukturera sitt arbete.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Helena von der Esch och Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30

Sista anmälningsdag
12 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela