Seminarieserie (cfo ideella) del 1: Integrerad ekonomistyrning

Seminarieserie (cfo ideella) del 1: Integrerad ekonomistyrning

Torsdag, 31 januari 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier där du som cfo/ekonomiansvarig i en ideell organisation får kunskap kring frågeställningar som specifikt rör din vardag.

Under seminarierna får du chansen att utbyta erfarenheter med andra deltagare och samtidigt skapa nya värdefulla kontakter.

För att skapa långsiktigt värde behöver organisationer utveckla sitt arbete med hållbarhet och integrera icke-finansiella nyckeltal i verksamhetens ekonomistyrning. Under detta seminarium kommer vi att diskutera hur framtagning av lämpliga nyckeltalspaket för hållbar utveckling kan ske i olika organisationer för att effektivisera både intern och extern rapportering samt uppföljning och dataanalys kopplat till långsiktigt hållbara strategier.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Julia Höglund och Björn Fondén, affärsrådgivare inom hållbarhet, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
29 januari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela