Så målstyr du verksamheten med ett tydligt ägardirektiv

Eventet är inte tillgängligt.