Rätt rapportering till ledning, styrelse och ägare

Rätt rapportering till ledning, styrelse och ägare

Onsdag, 31 januari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, S:t Persgatan 10, Uppsala

Du får här en genomgång i hur redovisningen kan hjälpa till att styra verksamheten. Vi går igenom nyckeltalsanalys, likviditetsplanering och rapportering samt ekonomisk uppföljning för icke-ekonomer. Hur skiljer sig rapportering åt till olika styrorgan i bolaget? Hur arbetar du papperslöst/digitalt med rapportering? Med dig härifrån får du även kunskap om hur du arbetar med affärsplan, budget, prognos och rullande tolvmånadersrapportering på ett effektivt sätt.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Isabella Caruso och Monika Lindberg, auktoriserade redovisningskonsulter, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
29 januari

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela