Pensionen, plånboken och framtiden

Pensionen, plånboken och framtiden

Onsdag, 27 mars 2019 klockan 08:30

Grant Thornton, Västra Storgatan 34, Nyköping

Entreprenörer med fåmansföretag har fantastiska möjligheter att själva välja hur och när de vill pensionsspara respektive gå i pension. På seminariet belyser vi för- och nackdelar med olika sätt att pensionsspara samt skattekonsekvenserna av dessa. Seminariet behandlar även det positiva skattemässiga utfallet som kan uppkomma om man pensionssparar på "rätt sätt". Seminariet kommer att behandla såväl tryggade som otryggade pensionslösningar samt även skattekonsekvenserna vid en utflyttning från Sverige.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Stefan Thomsson, auktoriserad skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 08.00.

Sista anmälningsdag
25 mars

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela