Öka ditt bolagsvärde genom bättre lönsamhet och styrning

Öka ditt bolagsvärde genom bättre lönsamhet och styrning

Fredag, 22 mars 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Som entreprenör och företagare är det vanligt att vardagen består av operativa frågor och snabba puckar. Det finns sällan tid att lyfta blicken för att tänka strategiskt kring lönsamhetsfrågor, strukturkapital och företagets utveckling.

För att bygga värde i bolaget genom lönsamhet och tillväxt, krävs det en tydlig ägarvilja som speglar sig i styrelsens arbete och ledningens verkställande samt uppföljning. Men också en genomtänkt ekonomistyrning, intern kontroll och generiska processer påverkar lönsamheten och en hälsosam tillväxt. Genom att skapa strukturer och processer, jobba med rätt nyckeltal och skapa ett engagemang runt de gemensamma målen ökar möjligheten att bedriva ett fokuserat och målinriktat expansionsarbete som sedan löpande kan följas upp. Det minskar risken att göra fel samtidigt som du kan lära av misstagen.

Kontinuerlig hantering av strategiska frågor kring lönsamhet och tillväxt påverkar ditt bolagsvärde både idag, men också vid en framtida möjlig avyttring.

Under seminariet kommer du att få flertal insikter och verktyg kring:

  • Hur en gemensam ägarvilja påverkar företaget
  • Vikten av att styra bolagets ekonomi istället för att styras av den
  • Vilka faktorer påverkar bolagets värde, och hur kan du planera för att öka möjligheten till en framgångsrik framtida exit
  • Vad du kan göra för att öka lönsamheten

Varmt välkommen!

Föreläsare
Monika Lindberg, affärsrådgivare, Björn Persson, affärsrådgivare och Fredrik Marstorp, Governance Risk Compliance, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
20 mars

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela