Kvinnligt nätverk: Rekrytering – hur förväntningar och behov kan mötas

Kvinnligt nätverk: Rekrytering – hur förväntningar och behov kan mötas

Tisdag, 22 maj 2018 klockan 07:30

Grant Thornton, Skolhusallén 9, Sundsvall

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är viktigare än någonsin, och en viktig faktor för att möjliggöra tillväxt. Hur ska man som företag jobba med att få förväntningar och behov att mötas och hur lyckas man med detta?

Vid dagens nätverksträff kommer du att få inspireras av Inger Bydén, rekryteringsspecialist från Randstad, som delar med sig av insikter, erfarenheter och tips.

Varmt välkommen på en nätverksträff där du får möjlighet att knyta nya affärskontakter och utbyta erfarenheter.

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
22 maj

Bokningstyp Antal

Anmälan till nätverksträff

Kostnadsfritt

Dela