Kvinnligt nätverk PLUS: Karin Lindahl – Indiskas förändringsresa

Kvinnligt nätverk PLUS: Karin Lindahl – Indiskas förändringsresa

Torsdag, 21 februari 2019 klockan 11:30

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Karin Lindahl är vd och ägare för Indiska. Under ett personligt samtal kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter kring den spännande transformation som klädkedjan Indiska genomgår just nu. Vi kommer att få lyssna till Karins syn på framtidens retail och diskutera ledarskap i förändring samt vikten av att våga ta risker. Vid nätverksträffen får du möjlighet att ställa dina frågor till Karin och diskutera med dina bordsgrannar.

Varmt välkommen!

Lunch serveras i samband med nätverksträffen.

Obs! Du måste vara medlem i Grant Thorntons kvinnliga nätverk plus för att medverka på detta seminarium. Anmälan till nätverket görs på www.grantthornton.se/plus

Sista anmälningsdag
19 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.
 

Bokningstyp Antal

Anmälan till nätverksträff

Få kvar
Kostnadsfritt

Dela