Kvinnligt nätverk PLUS: Anna Ahrenfelt – Hållbar vardag i en ohållbar tid

Kvinnligt nätverk PLUS: Anna Ahrenfelt – Hållbar vardag i en ohållbar tid

Tisdag, 5 februari 2019 klockan 11:30

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Det har blivit svårt att må och prestera bra utifrån hur samhället ser ut idag. Detta får konsekvenser både för medarbetare och arbetsgivare. Vårt välmående och vår möjlighet att prestera påverkas – långt innan vi närmar oss väggen. Med dagens nätverksträff vill vi ge dig insikter och tips för ökad hållbarhet.

  • Hur hamnade vi här och vad behövs för att navigera i detta nya landskap?
  • Det handlar om alla och hela livssituationer
  • Utveckla medarbetarnas tredje kompetensen - den personliga hållbarheten
  • Framtidens arbetsgivare har personlig hållbarhet & hållbara team som en naturlig del i affärsstrategin

Anna Ahrenfelt är civilekonom och har ägnat sitt yrkesliv till utveckling av människor, grupper och organisationer, både som anställd i Handelsbanken och som konsult. Hon har gett ut boken "Myten om många bollar i luften" och är en av grundarna till konceptet Hållbar Vardag.

Varmt välkommen!

Lunch serveras i samband med nätverksträffen.

Obs! Du måste vara medlem i Grant Thorntons kvinnliga nätverk plus för att medverka på detta seminarium. Anmälan till nätverket görs på www.grantthornton.se/plus

Sista anmälningsdag
3 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.
 

Bokningstyp Antal

Anmälan till nätverksträff

Kostnadsfritt

Dela