Kvinnligt nätverk: Kom igång med hållbart företagande

Kvinnligt nätverk: Kom igång med hållbart företagande

Onsdag, 31 januari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Kungsgatan 6, Örebro

Att bedriva sitt företag på ett hållbart sätt innebär att man använder sina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraft och stärker långsiktighet genom att förena socialt engagemang, lönsamhet och miljöhänsyn. Hållbart företagande är ett högaktuellt ämne som ligger högt på agendan hos de flesta företag för att kunna driva en verksamhet med ett framåtriktat fokus.

Vid dagens nätverksträff lyfter vi frågor och kommer med tips som kan vara ett stöd i den fortsatta planeringen för ett ansvarsfullt företagande. Hur arbetar ditt företag med hållbarhet idag och hur ser planen ut framåt? Vad sker i omvärlden och varför måste vi agera? Genom praktiska workshops är syftet att utveckla dig och ditt företag i hållbar utveckling och samtidigt låta dig inspireras av övriga deltagarnas tankar och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Frukost serveras i samband med nätverksträffen.

Sista anmälningsdag
29 januari

Bokningstyp Antal

Anmälan till nätverksträff

Kostnadsfritt

Dela