Kvinnligt nätverk: Förändring på djupet med meningsdrivet ledarskap

Kvinnligt nätverk: Förändring på djupet med meningsdrivet ledarskap

Onsdag, 31 maj 2017 klockan 07:30

Clarion Collection Htl Bolinder Munktell, Munktellstorget, Eskilstuna

Från idé till meningsfull lösning

Världen är full av spännande möjligheter, idéer och erbjudanden. Smartphones och sociala medier gör det möjligt att söka information, lösningar och kontakter på ett ögonblick. Hur överlever man i denna ständigt föränderliga värld? Hur når man fram med sitt erbjudande och förblir intressant? Forskning visar att människor inte behöver fler idéer utan söker efter ro, efter meningsfulla, smarta och äkta lösningar.

Följ med på en timmes crash-course med Åsa Öberg, doktor i Innovation Management som bl.a. forskar kring hur organisationer tar sig an nya utmaningar, om processer och hur meningsfulla lösningar växer fram ”inside the box”. Forskning som sedan omvandlas blir till redskap för ledare som vill skapa förändring på djupet. Vid dagens nätverksträff får du även användning av din smartphone.

Varmt välkommen!

Frukost serveras i samband med nätverksträffen.

Sista anmälningsdag
24 maj

I samarbete med:

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt
Fullbokat

Dela