Kostnadseffektiv internprissättningspolicy i ägarledda bolag

Kostnadseffektiv internprissättningspolicy i ägarledda bolag

Tisdag, 29 januari 2019 klockan 07:30

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Internprissättning har en stor betydelse för både företag och för skattemyndigheter eftersom de påverkar det beskattningsbara resultatet. Trots att Skatteverket är aktiva på området är vår bild att många företag har en hög risk till följd av att man underlåtit att upprätta ett stöd för sin prissättning.

Vår erfarenhet är att många företag underlåter att dokumentera eller på annat sätt ge stöd för att prissättningen skett i linje med vad som skulle avtalats mellan oberoende parter. En gemensam nämnare är att företagen ofta uppfattar det kostsamt med internprissättningsarbetet. Våra skatterådgivare kommer under seminariet att gå igenom hur företag kan arbeta med en internprissättningspolicy på ett kostnadseffektivt sätt för att på så vis sänka risken. Seminariet riktar sig främst till VD, CFO eller likande befattning som är ansvarig för internprissättningsfrågorna.

Varmt välkommen!

Program
07.30-08.00 – frukost
08.00-09.30 – seminarium
09.30-10.00 – frågestund (frivillig)

Föreläsare
Mikael Knutsson och Mathias Wallenberg, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
27 januari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela