Internprissättning – Master & Servant

Internprissättning – Master & Servant

Fredag, 26 januari 2018 klockan 09:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Du får här en genomgång av de nya dokumentationsreglerna för internprissättning med begränsningar för mindre företag och utökade krav för större företag. Under det här betalseminariet redogör vi för koncerngemensam-, företagsspecifik- och CbC-dokumentation. Vi går även igenom armlängdsprincipen, internprissättningsmetoderna samt förklarar hur immateriella tillgångar kan hanteras ur ett internprissättningsperspektiv. 

Varmt välkommen!

Föreläsare

Per Hedrén och Lars Högmo, skatterådgivare, Grant Thornton

Sista anmälningsdag
23 januari

 

Bokningstyp Pris Antal

Anmälan till seminarium, ännu ej kund

2500,00 SEK

exkl. moms 25%

Anmälan till seminarium, Grant Thornton-kund

1950,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela