Internpriser – metod och dokumentation

Internpriser – metod och dokumentation

Onsdag, 13 februari 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

När transaktioner sker mellan ett svenskt och ett utländskt företag som ingår i samma koncern ska detta ske till marknadsmässiga priser. Under vissa förutsättningar ska även en transfer pricing-dokumentation upprättas. Vi går igenom hur du undviker de vanligaste felen och presenterar aktuella nyheter inom transfer pricing. Du får här en genomgång av OECD:s syn på internprissättning samt hur detta brukar hanteras inom multinationella koncerner. Vi fokuserar på vanligt förekommande företeelser samt internprissättningsmetoder och tar upp vilka risker du och ditt företag bör ta hänsyn till vid koncernintern prissättning.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Per Hedrén, Lars Högmo och Annelie Nenzén, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
7 februari

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela