Immateriella rättigheter och internprissättning

Immateriella rättigheter och internprissättning

Fredag, 2 februari 2018 klockan 09:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Du får här en genomgång av OECD:s syn på vad IP (Intellectual Property) är och hur du hanterar det inom multinationella koncerner. Vi fokuserar på vanligt förekommande företeelser som till exempel rena IP-bolag och tar upp vilka risker du och ditt företag bör ta hänsyn till vid koncernintern prissättning. När transaktioner sker mellan ett svenskt och ett utländskt företag som ingår i samma koncern ska en transfer pricing-dokumentation upprättas. Vi går igenom hur du undviker de vanligaste felen och presenterar aktuella nyheter inom transfer pricing.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Per Hedrén och Erik Gustafsson, skatterådgivare, Grant Thornton

Sista anmälningsdag
31 januari

 

Bokningstyp Pris Antal

Anmälan till seminarium, ännu ej kund

2500,00 SEK

exkl. moms 25%

Anmälan till seminarium, Grant Thornton-kund

1950,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela