IFRS Update

IFRS Update

Onsdag, 13 december 2017 klockan 08:30

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Årets seminarietillfälle fokuserar på finansiell rapportering för 2017. Vi fördjupar oss i framför allt IFRS 9 om finansiella instrument och IFRS 15 om intäktsredovisning men kommer också att beskriva IFRS 16 om leasing. Eftersom alla dessa standarder är viktiga och omfattande har årets seminarietillfälle utökats till tre timmar. Vi kommer också att berätta om viktiga punkter i årets redovisningstillsyn.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Eva Törning, Anna Persson, redovisningsspecialister och Magnus Nilsson, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Enklare lunch serveras efter seminariet.

Sista anmälningsdag
11 december

 

Bokningstyp Antal
Kostnadsfritt
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela