Ideella organisationers dag

Ideella organisationers dag

Tisdag, 3 juli 2018 klockan 09:00

Strandvägen H521, Visby

Sverige i förändring – ett delat samhälle för alla?

Är Sverige på väg att bli uppdelat eller är det bara övergången från ett homogent till ett heterogent samhälle som vi upplever? Vad händer med det ideella engagemanget, våra folkrörelser och stora frågor som folkhälsa och folkbildning? Den här dagen ägnar vi åt bilden av Sverige och hur vi kan påverka den i önskad riktning.

Dagens program

09.00-10.00
Hur kan vi skapa sammanhållning och tillit i Sverige?
Kan en förnyelse av folkrörelserna och det ideella engagemanget övervinna splittringen och den misstänksamheten som breder ut sig? Journalisten Patrik Oksanen och samhällsdebattören och forskaren Stefan Fölster samtalar om situationen i Sverige och hur vi kan påverka den i önskad riktning.

Medverkande: Stefan Fölster, nationalekonom, författare och chef för Reforminstitutet, Patrik Oksanen, journalist och politisk redaktör

10.00-10.30
Paus

10.30-11.30
Folkbildning, propaganda eller desinformation – vilken roll har civilsamhället?
Idag påverkas vi av noga planterad desinformation och det blir svårare att veta vad man ska lita på. Spelar det någon roll vad som är sant och vem som äger sanningen? Vi diskuterar vad civilsamhällets aktörer kan göra och vilken roll folkbildning kan spela.

Moderator: Edvard Unsgaard, partner Forever
Medverkande: Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet, Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, Mattias Goldmann, vd Fores, Ola Hansén, klimatexpert WWF

11.30-13.00
Paus

13.00-14.00
Vem fångar upp medborgarnas engagemang när de traditionella folkrörelserna är i kris?
Alltifrån politiska partier till idrottsrörelsen har svårare att attrahera nya medlemmar. Hur ska civilsamhället kunna fånga upp och organisera engagemanget. Kommer dagens folkrörelser lyckas – eller lockar andra former och aktörer?

Moderator: Jan Scherman, journalist
Medverkande: Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Eva Nordmark, ordförande TCO, Minéa Frykman, rektor Höj Rösten Politikerskola, Magnus Ek, ordförande Centerns ungdomsförbund

14.00-14.30
Paus

14.30-15.30
Kan vi organisera oss till en bättre folkhälsa?
Vore det bättre för folkhälsan om det satsades mer på förbyggande hälsovård? Kan vi omfördelade medel från sjukvården till förebyggande hälso- och friskvård? Kommer dagens idrottsrörelse och andra aktörer ha möjlighet att nå ut till alla medborgare, inte minst de som idag inte är organiserade? Vi diskuterar vad som krävs för att nå en förbättrad folkhälsa för alla och i hela landet.

Moderator: Filippa Reinfeldt, chef Business Development och public affairs, Aleris Skandinavien
Medverkande: Staffan Movin, styrelseordförande En Svensk Klassiker, Mats Liedholm, marknadsdirektör ICA samt styrelseledamot Cancerfonden, Kia Orback Pettersson, styrelseordförande Friskis & Svettis, Ragnhild Ivarsson Walther, företagsläkare Scania

18.00-21.00
Nätverksmingel (personlig inbjudan)

Bokningstyp Antal

Ingen anmälan krävs

Kostnadsfritt

Dela