Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 2018?

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 2018?

Tisdag, 20 november 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Grant Thornton genomför varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn. På seminariet kommer vi att diskutera och analysera branschens finansiella utveckling, utmaningar och möjligheter samt vilka trender vi ser.

I årets rapport har vi fokus på:

  • Personalförsörjning - Hur kan sektorn hantera utmaningarna med personalförsörjning och brist på personal?
  • Tillgängligheten - Hur har tillgängligheten till vård och omsorg utvecklats senaste åren?
  • Psykisk ohälsa - Vården av psykisk ohälsa ökar och innebär nya utmaningar för vårdsektorn.

Presenterar rapporten gör Mats Fagerlund och Kajsa Goding från Grant Thorntons branschgrupp för vård och omsorg.

Varmt välkommen!


Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
18 november

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela