Hållbart företagande del 2: Hur kan de Globala målen användas i hållbarhetsarbetet?

Eventet är inte tillgängligt.