Hållbart företagande del 2: Hur kan de Globala målen användas i hållbarhetsarbetet?

Hållbart företagande del 2: Hur kan de Globala målen användas i hållbarhetsarbetet?

Tisdag, 20 november 2018 klockan 11:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Välkommen till ett lunchseminarium om hållbart företagande där vi fortsätter fördjupa oss i arbetet med integrerad rapportering, hur företag skapar värde och hur detta kan rapporteras. Vi fokuserar särskilt på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och hur företag kan arbeta in dem i sina redovisningar.

OBS! Du behöver inte ha varit med på det första seminariet för att delta på detta.

Varmt välkommen!

Lunch serveras i samband med nätverksträffen.

Sista anmälningsdag
18 november

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela