GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

Torsdag, 24 maj 2018 klockan 11:30

Grant Thornton, Vattengränden 2, Norrköping

Hur säkerställer ditt företag efterlevnad av dataskyddsförordningen, GDPR? Våra experter delar med sig av sina erfarenheter kring de praktiska följderna som förordningen medför. Vi berättar bland annat vad ditt företag behöver göra för att leva upp till de ökade kraven och vilka delar av din organisation som träffas hårdast av regelverket. Du får med dig konkreta tips på hur företaget ska prioritera rätt förändringar, identifiera och hantera de mest relevanta riskerna samt hur företaget säkerställer efterlevnad av GDPR i hela organisationen. Våra experter berättar också hur ditt företag följer upp förändringarna på bästa sätt.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Marcus Nylund och Fredrik Marstorp, Governance Risk Compliance, Grant Thornton

Lunch serveras i samband med seminariet.

Sista anmälningsdag
22 maj

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt
Fullbokat

Dela