GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

Onsdag, 7 mars 2018 klockan 08:30

Grant Thornton, Spannmålsgatan 9, Kristianstad

I maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är ett nytt regelverk för datasäkerhet och behandling av personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen och kommer innebära en rad ökade krav på företagens behandling av personuppgiftsdata.

GDPR kommer bland annat innefatta ökade krav på de registrerades rättigheter, incidenthantering, informationsskyldighet, dokumentation och behandling av personuppgifter i ostrukturerat material. De företag som misslyckas med att leva upp till de ökade kraven löper inte enbart risk att skada sitt rykte utan riskerar även böter upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av koncernens totala omsättning.

Grant Thornton, i samarbete med MAQS Advokatbyrå, bjuder nu in till seminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter kring de praktiska implikationerna som förordningen medför. Du får också veta vad du konkret kan göra för att förbereda dig och hur du ska prioritera ditt efterlevnadsarbete.

Följande ämnen kommer avhandlas:

•  Vad ditt företag behöver göra för att leva upp till de ökade kraven

•  Vilka delar av er organisation som träffas hårdast av regelverket

•  Hur ni prioriterar rätt förändringar

•  Hur ni identifierar och hanterar de mest relevanta riskerna för er verksamhet

•  Hur ni säkerställer efterlevnad av GDPR i hela er organisation

Bjud gärna med dig en kollega eller skicka inbjudan vidare till andra som arbetar med dessa frågor. 

Varmt välkommen!

Föreläsare
Pontus Gunnarsson, Hans Svedberg och Nicklas Hansson, advokater MAGS Advokatbyrå

Frukost serveras från kl. 08.00.

Sista anmälningsdag
5 mars

I samarbete med
MAQS Advokatbyrå

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt
Fullbokat

Dela