GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

GDPR – hur säkerställer du praktisk efterlevnad?

Tisdag, 30 januari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Drottninggatan 18, Gävle

Hur säkerställer ditt företag efterlevnad av dataskyddsförordningen, GDPR? Våra experter delar med sig av sina erfarenheter kring de praktiska följderna som förordningen medför. Vi berättar bland annat vad ditt företag behöver göra för att leva upp till de ökade kraven och vilka delar av din organisation som träffas hårdast av regelverket. Du får med dig konkreta tips på hur företaget ska prioritera rätt förändringar, identifiera och hantera de mest relevanta riskerna samt hur företaget säkerställer efterlevnad av GDPR i hela organisationen. Våra experter berättar också hur ditt företag följer upp förändringarna på bästa sätt. 

Varmt välkommen!

Föreläsare
Eda Alia, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
25 januari

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela