Från darrig startup till stabil succé

Från darrig startup till stabil succé

Tisdag, 7 maj 2019 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Förutom det viktigaste, affärsidén, är det mycket som måste vara på plats för en entreprenör i starten på sin tillväxtresa. Vi lotsar dig genom de första årens fallgropar och visar på olika möjligheter som aktieägaravtal, finansiering, attrahera rätt nyckelpersoner samt ordning och reda på redovisning och rapporter.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Simon Cardell och Johanna Wiklund, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
5 maj

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela