Från darrig startup till stabil succé

Från darrig startup till stabil succé

Torsdag, 30 augusti 2018 klockan 09:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Förutom det viktigaste, affärsidén, är det mycket som måste vara på plats för en entreprenör i starten på sin tillväxtresa. Vi lotsar dig genom de första årens fallgropar och visar på olika möjligheter som aktieägaravtal, finansiering, attrahera rätt nyckelpersoner samt ordning och reda på redovisning och rapporter.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Urban Kardvik och Johanna Wiklund, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 08.30.

Sista anmälningsdag
28 augusti

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela