Entreprenörshubben i Almedalen

Entreprenörshubben i Almedalen

Måndag, 1 juli 2019 klockan 08:00

Strandvägen 4, Visby

Samhället och näringslivet befinner sig mitt i en förändringsresa. Hur klarar vi tillväxthindren, förenklar kompetensväxling och skapar ett hållbart arbetsliv? Entreprenörshubben samlar entreprenörer, politiker och experter till en diskussion om hur tillväxtbolag kan växa och utvecklas i Sverige.

Dagens program

08.00-08.20
Hållbar framtid, entreprenörernas samtid
Småföretagen är de som tar täten i arbetet för en hållbar framtid och vad som krävs för att nå resultat. Vilka insikter om möjligheter och ansvar kan andra företagare och resten av samhället ta med sig?

Günther Mårder, vd Företagarna

08.30-08.50
Världen brinner – vad gör entreprenörerna?
Digitalisering, automatisering och klimatförändringar skapar nya utmaningar för både samhälle och näringsliv. Hur kan entreprenörer använda FN:s globala mål, nya affärsmodeller och integrerat hållbarhetsarbete för att uppnå en långsiktig tillväxt som stärker både näringsliv och samhälle?

Björn Fondén, hållbarhetsexpert Grant Thornton

09.00-10.00
Så skapas framtidens tillväxt 
Sverige har länge legat i täten för innovation och tillväxt, men nu vittnar både forskning och företag om en inbromsning. Vad hindrar svensk tillväxt i dag och vilka lösningar behövs för att behålla innovationskraft, jobb och välfärd? 

Moderator: Günther Mårder, Företagarna
Medverkande: Maria Mattsson Mähl, grundare Alpha CE, Anders Ekholm, senior rådgivare Framtidsinstitutet, Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson Centerpartiet

10.00-10.30 
Vilken är den bästa tillväxtpolitiken?
Vilken är den bästa lösningen för framtida tillväxt? Sverige har länge legat i framkant men bromsat in. Men varför? Vilka lösningar inom politik, forskning och näringsliv är realistiska och hur bör Sveriges framtida tillväxtpolitik se ut? 

Moderator: Günther Mårder, Företagarna
Medverkande: Lydia Wålsten, ledarskribent SvD, Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet

10.45-11.30
Hur bygger man en hållbar affär?
Alla pratar om vikten av företagande för att skapa jobb och tillväxt i Sverige. Men hur bygger man en hållbar affär? Och hur kan man förändra branscher som tidigare setts som problematiska ur hållbarhetssynpunkt? Samtal i en livepodcast på plats.

Programledare: Günther Mårder, vd Företagarna, Helena von der Esch, affärsrådgivare Grant Thornton
Medverkande: Kaj Török, hållbarhetschef MAX Burgers

11.45-13.15
Hur skapas hållbart arbetsliv i svenskt näringsliv?
Powerlunch med inbjudna gäster (inbjudan krävs)

13.30-14.15
Hållbart arbetsliv – även för entreprenören?
Stressrelaterade problem skapar stora kostnader för samhället och försvårar kompetensförsörjning, innovation och produktivitet för företagen. Så hur skapar vi ett mer hållbart arbetsliv – vilka lösningar ser forskningen och politiken? Och vad säger företagarna själva – hur mår de? 

Moderator: Ann-Sofie Forsmark, Formstark Resiliens
Medverkande: Pernilla Ramslöv, grundare och vd NOX Consulting, Mårten Westberg, vd Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Günther Mårder, vd Företagarna, Anna Johnson, vd Grant Thornton med flera

14.30-15.30
Kommer rörlig arbetskraft skapa fungerande kompetensförsörjning? 
Bristande kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren. I januariöverenskommelsen finns flera punkter som innebär förändringar i arbetsrätten, bland annat undantag från turordningsregler och förändringar i a-kassan. Men kommer den nya modellen lösa problemen? Diskussion mellan ungdomsförbunden och entreprenörspanel.

Moderator: Günther Mårder, Företagarna
Medverkande: David Ling, språkrör Grön Ungdom, Martin Hallander ordf KDU, Erik Engstrand, förbundsstyrelseledamot MUF, Joar Forssell, ordf LUF, Tobias Andersson, ordf SDU, Magnus Ek, ordf CUF (PREL) samt Christoffer Sjögren, vd Städarna, Adrian Swartz, grundare Gigway, Ida Garamvölgyi, grundare Urban Urban

15.45-16.15
Är nöjda medarbetare nyckeln till hållbar tillväxt?
Hållbarhet är avgörande både för enskilda företag och för samhället i stort. Hur skapas både långsiktig tillväxt och ett sunt arbetsliv? Företags värdeutveckling står i direkt relation till medarbetarnas välmående och engagemang, men hur uppnås det?

Mårten Westberg, vd Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys

18.00-21.00
Entreprenörsbaren (personlig inbjudan)

Samarbetspartner

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Ingen anmälan krävs

Dela