Civilsamhällets roll – nu och i framtiden

Civilsamhällets roll – nu och i framtiden

Tisdag, 4 juli 2017 klockan 09:00

Strandvägen H513 Visby Strand, Visby

Samhället är i förändring. Hur formas framtiden av dagens värderingar, ett nytt sätt att hantera välfärden och en förändrad mediebild? Vilken roll ska civilsamhället ha – vara en ledande aktör eller ta ett steg tillbaka? Den här dagen ägnas åt civilsamhällets roll nu och i framtiden.

Dagens program

09.00-10.00
Alternativa fakta och förvrängd mediebild – hur förhåller sig den ideella sektorn?
Bidragsgivare kräver bevis på snabba resultat av insatser. Vi diskuterar om det innebär att kortsiktiga insatser som syns i media får mer resurser, medan långsiktiga får stå tillbaka. Bidrar det till att alternativ fakta blir vanligare? Hur ska ideella sektorn förhålla sig nu och framåt?

Moderator: Emma Knaggård Wendt – Edutain, Ung Cancer, Mattecentrum.
Medverkande: Katrin Kasswani (ordf) /Mari Mörth (GS), Läkare utan gränser PV,  Staffan Landin, Stiftelsen Gapminder, Johanna Ragnartz, Håll Sverige rent, Jonas Nordling, Journalistförbundet.

10.00-10.30
Paus

10.30-11.30
Vem sköter välfärden i morgondagens samhälle?
Debatten om framtidens välfärd fortsätter. Kommer civilsamhällets andel att öka eller är det kommersiella krafter som tar över? Diskussion om hur vi får vi ut mest för våra skattepengar och vem som löser uppgiften bäst.

Moderator: 
Medverkande: Stefan Svanström, Attendo, riksdagsledamot (KD).

11.30-13.00
Lunch (inbjudan krävs)

13.00-14.00 
Är idrotten tillräckligt inkluderande?
Idrotten bidrar till ett välmående näringsliv och fostrar förebilder och goda exempel. Men har sporten sina egna regler, även utanför planen? Vi diskuterar hur inkluderande idrotten är ur olika perspektiv och om den verkligen ligger i framkant i samhället, eller om strukturen är föråldrad.

Moderator:
Medverkande: Björn Eriksson ordf. Riksidrottsförbundet, Johan Oljeqvist, vd Fryshuset, Sevana Bergström, Integrationskoordinator, Svenska Fotbollsförbundet.

14.00-14.30
Paus

14.30-15.30
Vem ställer in den moraliska kompassen?
Idag ser vi ett alltmer tudelat samhälle där vi verkar glida ifrån varandra värderingsmässigt. Sker det en värdeförskjutning lokalt och globalt? Vilken roll och vilket ansvar ska civilsamhällets aktörer ta? Vi samtalar om vår framtida gemensamma värdegrund.

Moderator: Patrik Oksanen, journalist.
Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop, Jan Eliasson, diplomat och politiker samt bl.a. f d ordförande i FN:s generalförsamling.

18.00-21.00  
Middag och mingel (inbjudan krävs)


Till denna dag krävs ingen anmälan, varmt välkommen!
 

 

Bokningstyp Antal

Ingen anmälan krävs

Dela