Allmän fastighetstaxering 2019 – hur förbereder du dig på bästa sätt?

Allmän fastighetstaxering 2019 – hur förbereder du dig på bästa sätt?

Onsdag, 29 augusti 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, S:t Persgatan 10, Uppsala

Under hösten ska alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter taxeras. För den framsynte är detta ett utmärkt tillfälle att säkerställa att inte för mycket skatt betalats under de senaste åren.

Fastighetstaxeringen är en stor fråga för många företag. Deklarationsblanketterna skickas ut under september månad och består till största delen av förtryckt information från Skatteverket. Då Skatteverket saknar information om hur fastigheten ser ut är det stor risk för att uppgifterna behöver korrigeras. Om detta inte görs är det stor risk för att fastighetsskatten blir för hög och även att den varit det bakåt i tiden. Vi kommer under seminariet gå igenom vilka olika uppgifter som påverkar taxeringsvärdet samt gå igenom taxeringsförfarandet. Vi kommer även att gå igenom hur du kan agera om det finns risk för att taxeringsvärdet har varit för högt under de senaste åren och därför kan få pengar tillbaka från staten.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Maria Bergenmo, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
27 augusti

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela