Allmän fastighetstaxering 2019 – hur förbereder du dig på bästa sätt?

Allmän fastighetstaxering 2019 – hur förbereder du dig på bästa sätt?

Onsdag, 29 augusti 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Under hösten ska alla hyreshus, industrifastigheter och specialenheter taxeras. För den framsynte är detta även ett utmärkt tillfälle att säkerställa att inte för mycket skatt betalats under de senaste åren.

Fastighetstaxeringen är en stor fråga för många företag. Deklarationsblanketterna skickas ut under september och består till största delen av förtryckt information från Skatteverket. Den förtryckta informationen baseras på tidigare inlämnade uppgifter vilket betyder att uppgifterna kan behöva korrigeras. Den schabloniserade deklarationsblanketten tar inte heller hänsyn till säregna förhållanden som råder för fastigheten utan det är upp till fastighetsägaren själv att upplysa Skatteverket om. Om du inte aktivt arbetar med din fastighetsdeklaration finns det risk för att taxeringsvärdet och därigenom också fastighetsskatten blir för hög. Kanske har du dessutom betalat för mycket i fastighetsskatt tidigare år?

Vi kommer under seminariet gå igenom vilka olika uppgifter som påverkar taxeringsvärdet samt gå igenom taxeringsförfarandet. Vi kommer även att gå igenom hur du kan agera om det finns risk att taxeringsvärdet varit för högt under de senaste åren och det därför kan bli aktuellt att få tillbaka tidigare inbetald fastighetsskatt.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Andreas Adolphsson och Rebaz Wahab, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
27 augusti

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela