Ägarbreddning och incitamentsprogram i ägarledda bolag

Ägarbreddning och incitamentsprogram i ägarledda bolag

Torsdag, 1 februari 2018 klockan 08:00

Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

I många företag, speciellt tjänsteproducerande, är medarbetarna den absolut viktigaste resursen. Hur gör du för att ta in duktiga medarbetare som delägare i det ägarledda bolaget? Vilka typer av incitamentsprogram och strukturer kan man arbeta med? Hur kan de nya reglerna om kvalificerade personaloptioner ge nya möjligheter? Under seminariet får du en inblick i dessa viktiga frågor för det ägarledda bolaget och hur vi arbetat med dem tillsammans med våra kunder.

Varmt välkommen!

Föreläsare

Mikael Knutsson och Tobias Bjarneborg, skatterådgivare, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30.

Sista anmälningsdag
30 januari

 

Bokningstyp Antal

Anmälan till seminarium

Kostnadsfritt

Dela